03 jan 2017 | Verhaal

Nieuwe bestuursvoorzitter Hans Romijn: Een fusie met VUmc opent ongekende perspectieven

Voor een dieptepsychologische analyse van zijn vroege jeugdjaren voelt hij weinig. “Een veilig, prettig milieu, mogen we het daarop houden?” Liever praat Hans Romijn (61), opvolger van RvB-voorzitter Levi, over zijn huidige drijfveren en verwachtingen. “Ik hoop mijn werk te kunnen afronden met een juridische fusie tussen AMC en VUmc.”

Een zekere bescheidenheid is misschien zijn belangrijkste wapen, denkt hij zelf. Plus een bepaalde ingebakken reflexiviteit en een analytische blik - noem het de internistenblik. Hans Romijn, gevraagd naar zijn bestuurlijke talenten: “Ik denk dat ik goed door heb hoe de organisatie zich optimaal kan ontwikkelen en langs welke wegen dat bereikt kan worden. En ik denk dat ik het snel onderken als dingen niet goed gaan. Als er moet worden bijgestuurd, kan ik mensen in hun waarde laten. Op een aardige manier kun je heel veel dingen bereiken.”

De nieuwe RvB-voorzitter groeide rimpelloos op in Hilversum. “We vormden een vriendelijk gezin, zonder pretenties en met respect voor elkaars waarden”, stelt hij vast. Niet helemaal doorsnee misschien: de kinderen Romijn werden namelijk écht vrijgelaten om hun eigen richting in het leven te bepalen. Zoon Hans koesterde zich in een warme vriendenkring, speelde viool, roeide. Om studentenroeivereniging Nereus te versterken reisde hij af naar Amsterdam, waar hij achtereenvolgens de geneeskundestudie en - nog in het Wilhelmina Gasthuis - de opleiding tot internist oppakte.

Als gepromoveerd internist werkte hij aanvankelijk in het AMC, tot het aanbod van een hoogleraarsstoel hem eind jaren negentig naar het LUMC dreef. Zes jaar geleden keerde hij terug naar de Meibergdreef, nu als hoofd Inwendige Geneeskunde en divisievoorzitter In- en Uitwendige Specialismen. Eind oktober werd bekend dat Romijn, gehuwd en vader van drie kinderen, per 1 december RvB-voorzitter Marcel Levi opvolgt.

Geen revolutionaire omslag

Met Hans Romijn heeft het AMC nadrukkelijk gekozen voor iemand die in Levi's voetsporen treedt. "We vertegenwoordigen hetzelfde gedachtengoed”, bevestigt de nieuwe topman. Pech voor wie nog stilletjes hoopte op een revolutionaire omslag. Nog een overeenkomst: net als Levi blijft Romijn naast zijn voorzitterschap werkzaam als internist, vooralsnog twee dagdelen per week. “De band met mijn patiënten is me dierbaar. Bovendien zijn je patiënten een spiegel voor je functioneren. De diensten zou ik ook niet willen missen: die drukken je er met je neus op wat er wérkelijk gaande is.”

Maar de persoon Levi is een andere dan de persoon Romijn. “Ik denk dat ik iets ingetogener ben”, verklaart de laatste met gevoel voor understatement. “In de praktijk zal ik waarschijnlijk iets meer intern gericht zijn, daar vragen de omstandigheden om. De enorme verbouwingen van de verpleegtorens die eraan komen, de ontwikkelingen in de alliantie, dat alles zal van AMC’ers heel veel vergen. Als je daar te veel afstand van neemt, mis je kansen om rust in de organisatie te houden.”

Wat niet betekent dat de buitenwacht niet van hem zal horen, als het zo te pas komt. Want ook voor Romijn is dat part of the game. “In Amsterdam hebben we nu problemen met kwetsbare ouderen, die na hun ziekenhuisopname moeilijk uitgeplaatst kunnen worden omdat er thuis geen goede opvang is. Bianca Buurman (lector Transmurale Ouderenzorg, red.) gaat volgend jaar een buurtziekenhuis opzetten als intermediaire instelling tussen thuis en ziekenhuis. Een nieuw, veelbelovend zorgmodel, misschien ook bruikbaar voor de rest van Nederland. Met zulke initiatieven en ideeën zullen we zeker naar buiten blijven treden, anders loop je in een veranderende samenleving vast in je eigen beperkingen. Marcel heeft de tools daarvoor natuurlijk meesterlijk gehanteerd.”

Voorzitter van de Raad van Bestuur Hans Romijn.
Voorzitter van de Raad van Bestuur Hans Romijn.

Ongekende mogelijkheden

Alom wordt verwacht dat in 2017 eindelijk de bestuurlijke fusie zal plaatsvinden tussen AMC en VUmc. Romijn ziet ernaar uit. Maar hij zegt zich de huiver te kunnen voorstellen die menigeen heeft bij de gedachte aan één kolossaal Amsterdams umc - en de weg daarnaartoe. “Het gaat om moeilijke processen, die onvermijdelijk veel onzekerheid teweegbrengen. Tegelijk zijn de mogelijkheden die in het verschiet liggen ongekend, dat element lijkt door de lange aanloop toch wat op de achtergrond geraakt. Eén voorbeeld: sommige behandelingen worden nu in beide huizen door kleine groepen specialisten gedaan. Als die specialisten gaan samenwerken, kunnen ze voor elkaar beter waarnemen waardoor er meer rust zal ontstaan. Bovendien genereer je er meer expertise mee, waardoor de hoeveelheid complicaties af kan nemen en de researchmogelijkheden veel groter worden. Het is ook goed mogelijk dat er aan efficiëntie wordt gewonnen, dat is nog niet in maat en getal uit te drukken.”

Even voor de duidelijkheid: AMC en VUmc zijn toch gewoon uit op een volledige fusie? Een lichte aarzeling. “We gaan naar een bestuurlijke fusie… en uiteindelijk zal er een juridische fusie in het verschiet komen te liggen. Waarschijnlijk. Maar daarvoor moeten we nog enorme hobbels overwinnen. De wet moet worden aangepast, we krijgen te maken met ingewikkelde financiële implicaties, allerlei systemen in de beide huizen verschillen. Dan heb je het dus over een meerjarentraject. Ik hoop zeer mijn werk te kunnen afronden met een juridische fusie. Om zo een rustige, stabiele basis te kunnen leggen voor de volgende generatie excellerende onderzoekers en zorgprofessionals.”

Twee kapiteins

Nog even terug naar die eerste stap; de op handen zijnde bestuurlijke fusie. Het beoogde tweehoofdige RvB-voorzitterschap lijkt een nogal lastige constructie. Twee kapiteins op één schip - dat kan niet lang gezellig blijven, denk je als leek. Romijn: “Het gaat om een tussenfase. Het was ook niet makkelijk om een goeie constructie te vinden heb ik begrepen, ik was daar zelf niet bij betrokken. Maar in de verre toekomst komt er natuurlijk een RvB met één voorzitter. In deze fase gaan we gewoon respectvol en zorgvuldig met elkaar om, met een goede afstemming van taken. Daar hebben de betrokkenen zich allemaal aan gecommitteerd.”

VUmc-voorzitter Wouter Bos geldt als een ervaren bestuurder, maar is ook een doorgewinterd politicus. Zijn Romijn en hij aan elkaar gewaagd? De nieuwe AMC-topman heeft er wel vertrouwen in. “We hebben een andere achtergrond en een andere expertise. Daarin zit ook de meerwaarde van de constructie. Wouter is een topbestuurder, zeker. En ik baseer mijn positie op het feit dat ik internist ben, medisch inhoudelijk gevormd, veel research doe en onderwijs en opleiding in alle fasen heb doorlopen. Al die elementen van beide bestuurders heb je echt nodig, ik denk dat dat de crux is.”

Tekst: Simon Knepper

Foto: Vincent Boon