Verdachte steekincident was AMC-patiënt

De verdachte van het dodelijke steekincident op 27 juli in de metro van Amsterdam is een psychiatrische patiënt die opgenomen was in het AMC. Deze informatie kwam vandaag naar voren tijdens de pro forma zitting.

De verdachte van de steekpartij was patiënt op een psychiatrische afdeling van het AMC. Hij was gedwongen opgenomen.  Er werd gewerkt aan een traject waarbij de patiënt in kleine gecontroleerde stappen leert terug te keren in de maatschappij. Begin juni deed het AMC aangifte vanwege mishandeling van een verpleegkundige door de verdachte. Een aantal weken later was zijn behandeling zo ver gevorderd dat hij een aantal uren op onbegeleid verlof mocht.

Melding
Toen de man op 27 juli niet op het afgesproken tijdstip terug was van zijn
verlof, heeft het AMC contact met hem gezocht. Dit is volgens het protocol. Vervolgens is zijn vermissing gemeld bij de politie. De man bleek te zijn aangehouden. Het behandelteam heeft het steekincident niet zien aankomen.

Het AMC heeft meteen zijn medewerking verleend aan het onderzoek van de politie. Daarbij heeft het AMC aangegeven open te staan voor een gesprek met de familie van het slachtoffer. Ook is er direct melding gedaan bij de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ).

Daarnaast is het AMC in dat kader onmiddellijk een onderzoek gestart naar de omstandigheden waarin het voorval kon plaatsvinden, onder leiding van een voorzitter die niet aan het AMC is verbonden. De verwachting is dat het onderzoek half november wordt afgerond, de resultaten worden dan aangeboden aan de IGZ.

Het AMC betreurt het incident ten zeerste en leeft mee met de familie, vrienden en nabestaanden van het slachtoffer.