27 jun 2017 | Verhaal

Anatomie met een interactieve tafel

Stel: je hebt een zak geld, welke droom zou je dan realiseren voor je afdeling? Die vraag stelde Bernadette de Bakker (afdeling Anatomie) aan een aantal collega’s van Radiologie en Anatomie. De gezamenlijke droom is inmiddels gematerialiseerd. Een interactieve tafel speelt daarin een hoofdrol.

Op ware grootte radiografiebeelden interactief kunnen bekijken pal naast de snijtafel: hoe logisch en hoe leerzaam kun je het hebben? De techniek is er klaar voor en het AMC nu ook. Vanaf september worden twee zogeheten Sectra Anatomy-tafels in gebruik genomen die dit mogelijk maken. En dat is nog niet alles: de overige acht snijzalen van het skills lab krijgen er ook beeldschermen bij voor radiologische beelden. Die zijn weliswaar iets minder geavanceerd dan deze digitale tafel, maar ook daar beschikt de student of onderzoeker over de combinatie van beeld en werkelijkheid.

Skillslab

Hiermee is een droom gerealiseerd, vertellen Bernadette de Bakker (arts en staflid) en Roelof-Jan Oostra (hoogleraar) van de afdeling Anatomie. En dat is dankzij de gezamenlijke inspanningen van de afdelingen Anatomie en Radiologie, die een beroep deden op  het AMC-geldpotje van de Innovatie Impuls. De samenwerking, die al jarenlang bestaat, wordt nu officieel bestendigd onder de naam Amsterdam Center for Radiological Anatomy (ACRA): een anatomisch-radiologisch skillslab voor onderwijs en opleiding.

Uniek

Juist die combinatie maakt het skillslab zo uniek. “Elk stoffelijk overschot dat het AMC mag gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden, wordt bij binnenkomst gescand”, vertelt De Bakker. “Er is dus een flinke set brondata voor onderzoek en voor leerdoeleinden beschikbaar. Dankzij deze apparatuur zijn deze data voortaan beschikbaar op de snijzaal en daarmee wordt het een echt skills-lab voor radiologisch-anatomisch onderzoek en onderwijs.” Oostra vult aan: “Juist de samenhang tussen radiologische beelden en anatomische structuur  is zo waardevol voor medische beeldvorming.” Het AMC loopt hiermee voorop; in Nederland beschikt tot dusver alleen Groningen over een Sectra-tafel.

Databank

Op dit moment wordt de ingebruikname op diverse manieren voorbereid. ICT’ers bouwen aan de digitale koppelingen, De Bakker en collega’s van beide afdelingen ontwikkelen het onderwijs en leggen een databank aan, geïnteresseerde docenten worden getraind in het werken met de software. Eind juni maken de eerste cursisten kennis met de Sectra-tafel.