17 jul 2017 | Verhaal

Beeldspraak op een tegeltje

Opleider cardiologie Renée van den Brink krijgt sinds zes jaar van artsen in opleiding tot specialist (aiossen) haar eigen spreuken op tegeltjes. "Ik gebruik graag beeldspraak zodat aiossen dingen beter kunnen onthouden."

In totaal heeft Renée van den Brink zo’n twintig tegeltjes gekregen. Als een aios de opleiding voltooit, wordt er tijdens het ochtendrapport een afscheidsontbijt georganiseerd. "Daar krijg ik vaak een tegeltje. Met mijn beeldspraak probeer ik bepaalde zaken te benadrukken zodat aiossen ze onthouden, en dat is kennelijk gelukt."

Op de tegeltjes, meestal Delftsblauw van kleur, staan spreuken als: ‘Gooi dat maar in mijn pet’ (als iemand iets zegt wat niet relevant is), ‘Het bloed kruipt waar het gaan kan’ (doelend op vernauwde kransslagaders) en ‘Primum non nocere’ (Latijn voor ‘allereerst niet schaden’). Op één tegeltje staat:  ‘Ik ben ook maar een broodetende profeet’.  Van den  Brink: "Daarmee bedoel ik dat ik ook maar een mens ben die de wijsheid niet in pacht heeft, maar toen een aios dit advies ter harte nam en de werkelijke betekenis ervan opzocht, bleek het een liegende profeet te zijn!"

Troost

Van den Brink wijst naar het tegeltje met haar favoriete spreuk: ‘Altijd troosten, soms genezen’. "Deze spreuk heeft mijn moeder, die huisarts was , voor mij geborduurd. Het betekent dat wij artsen vaak enkel de kwaliteit van leven kunnen verbeteren en  troost bieden, en niet genezen. Troost is zó belangrijk in ons vak, daarvoor zouden ze eigenlijk een aparte Diagnose Behandel Combinatie (DBC) moeten ontwikkelen."

Er ontbreekt echter nog één favoriete spreuk in de tegeltjesverzameling van de cardioloog. "Het loopt in de Kalverstraat en het heeft vier poten. Dat is waarschijnlijk een hond en niet een olifant, tenzij het circus in de stad is. Ik zeg dat om aiossen aan te sporen de meest frequent voorkomende aandoening bovenaan op hun lijstje van mogelijke diagnoses te zetten. Hopelijk krijg ik dit tegeltje nog een keer."

Foto: Hans van den Bogaard