24 nov 2017 | Verhaal

'De perfecte studie'

Mimi Pierce, derdejaars geneeskundestudent, schreef volgens de jury ‘de perfecte studie’. Haar wetenschappelijke scriptie, de bachelorthesis, is twee weken geleden ingediend voor publicatie in The Lancet. Deze week sleepte ze de prijs in de wacht voor de beste bachelorthesis 2016-2017.

Alle derdejaars geneeskundestudenten krijgen de opdracht om zeven weken te werken aan een literatuuronderzoek en hier een verslag over te schrijven: de bachelorthesis. De beste stukken worden beoordeeld door een jury.

Gisteren zijn voor de zesde keer de prijzen uitgereikt. Drie kandidaten streden om de eer en het prijzengeld: 500, 750 en 1000 euro. Zij waren geselecteerd uit de tien thesissen die in het studiejaar 2016-2017 met een 9 werden gewaardeerd.

Proeve van bekwaamheid

De bachelorthesis is een van de proeven van bekwaamheid, waarmee geneeskundestudenten kunnen aantonen dat ze zich de academische vaardigheden van het wetenschappelijk schrijven eigen hebben gemaakt. Mimi Pierce, die dit jaar de prijs voor de beste bachelorthesis ontving, heeft die proef met vlag en wimpel afgelegd. ‘Een perfecte bachelorthesis, van hoge kwaliteit en een voorbeeld aan alle studenten’, luidde het unanieme jury-oordeel.

Alcoholverslaving

Pierce, Australische van oorsprong, onderzocht de effectiviteit van hoge en lage dosering baclofen bij alcoholverslaving. "Daar is tot nu toe geen meta-analyse over gedaan", vertelde ze. Op basis van haar literatuurstudie komt ze tot de heldere conclusie dat een lagere dosering baclofen effectiever is dan een hoge dosering. De jury had in haar rapport deze thesis een echte ‘Lancet-paper’ genoemd, zonder te weten dat Pierce haar studie daadwerkelijk heeft ingediend bij The Lancet voor publicatie.

Videoboodschap

Vanuit Auckland (Nieuw Zeeland) waar ze stage loopt, sprak geneeskundestudent Ilse Blomberg de collegezaal toe via een videoboodschap. Zij had de tweede prijs van 750 euro in de wacht gesleept met een literatuuronderzoek naar subtypes van colorectale kanker. Volgens haar de eerste in zijn soort: "To our knowledge, we are the first to systematic review this aspect." Haar belangrijkste tip aan collega-studenten: vraag om feedback en heb veel – liefst dagelijks – contact met je supervisor. Volgens de jury had Ilse Blomberg een ‘mega-complex’ onderwerp bij de kop genomen, dat ze tot een bijzonder goed einde had gebracht.

Huntington

De derde prijs ging naar Jip Korenblik. In haar thesis bekeek ze welke van de therapieën die worden ontwikkeld voor Huntington, het meest veelbelovend zijn. Daarvoor moest de geneeskundestudent zich in aanpalende vakgebieden van de celbiologie en biomedische wetenschappen verdiepen. “Superleuk om te doen”, oordeelde ze achteraf. Hier was de jury te spreken over de ‘indrukwekkende hoeveelheid informatie’ die Korenblik had verwerkt, in een ‘uitstekende thesis’ over een ‘zeer relevante vraagstelling’.

1e prijs: Mimi Pierce – Efficacy, tolerability and safety of low dose and high dose baclofen in the treatment of alcohol dependence; a systematic review and meta-analysis

2e prijs: Ilse Blomberg – Molecular subtypes of colorectal cancer; do their features recur in other gastro-intestinal cancer types? A systematic review

3e prijs: Jip Korenblik – Huntington’s disease; the road to cure